Is it Destiny? | Wedding Presentation

Description

Is it Destiny? | Wedding Presentation

เรื่องราวความรักของ กิ๊ก และ แฟร์ ที่เขาและเธอได้นิยามความหมายใหม่ของคำว่า "Destiny"

ถ่ายทอดออกมาร์ในรูปแบบใหม่ ผสมระหว่างการสัมภาษณ์และหนังสั้น ที่จัดเต็มทุกอารมณ์